Ereleden

Jan-Willem Bode

Jan-Willem Bode staat bekend als de oprichter van de studievereniging NWSV Helix, behorende bij de huidige studies Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Sustainable Business and Innovation en Innovation Sciences. Op het moment van oprichten was Helix de studievereniging van de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur. Hij was voorzitter in het Ie bestuur en heeft de basis van Helix gelegd en het gemaakt tot wat het nu is.

Roel de Beer

Roel de Beer heeft deelgenomen in het IIe bestuur als penningmeester en als commissaris in het IVe bestuur. Naast deze dubbele deelname heeft hij deelgenomen in veel commissies en zo actief bijgedragen aan het opzetten en groot maken van NWSV Helix tot wat het nu is.

Ruud Smits

Ruud Smits staat bekend als de grondlegger van de studie Natuurwetenschappen en Bedrijf & Bestuur, de toenmalige naam van de bachelorstudie waaraan NWSV Helix gelieerd is. Hoewel hij dit niet alleen heeft gedaan, is zijn visie als basis gebruikt voor veel van het toenmalige curriculum, waaronder de samenwerking tussen de academische, bedrijfsmatige en beleidskundige wereld. Daarnaast is hij door zijn onuitputtelijke enthousiasme en charisma mede de reden geweest voor velen om voor deze bachelor te kiezen. Ruud Smits was altijd zeer betrokken met de studenten en ook met de vereniging. Hij vond NWSV Helix een belangrijk onderdeel van de studie en had veel waardering voor de toegevoegde waarde van de vereniging. Veel alumni zullen met bewondering en enthousiasme herinneringen kunnen ophalen over Ruud Smits. Zonder Ruud Smits had de studie, en daarmee onze vereniging, niet bestaan en daarom verdient hij het om erelid te zijn van NWSV Helix.

18 mei 1950 –  15 augustus 2016