Ineke, Christiaan en Jan-Willem – AT Osborne

Hoi!

Wij zijn Ineke, Christiaan en Jan-Willem, allen afgestudeerd NWI-ers en nu aan de slag bij AT Osborne.

AT Osborne, opgericht in 1967, is een breed adviesbureau met zo’n 160 werknemers. We houden ons bezig met thema’s als zorg, bouw, infrastructuur, en water maar ook politiek-bestuurlijke vraagstukken in de mobiliteit, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. De gemene deler is dat het gaat om complexe opgaven met veel belanghebbenden. Wat ons anders maakt, is dat wij verbindingen leggen, tussen betrokken partijen en tussen plannen en praktijk. We zorgen dat organisaties focus houden op hun belangrijkste uitdagingen en dat de politiek en besturen geholpen worden in hun besluitvorming.

Ik ben Ineke Meijer. Ik heb van 1998-2003 NW&I gestudeerd, en ben daarna gepromoveerd als innovatiewetenschapper. Mijn promotie-onderzoek was een samenwerking tussen de UU (vakgroep Innovatiewetenschappen) en de TU Delft (Techniek, Beleid & Management). Daardoor werkte ik de helft van de week in Utrecht en de helft in Delft. In Utrecht heb ik als promovenda naast mijn onderzoek ook (werk)colleges gegeven.

Na mijn promotie-onderzoek ben ik bij AT Osborne gaan werken. Inmiddels werk ik daar ruim 15 jaar, en ben ik naast senior consultant ook manager van de adviesgroep Mobiliteit. Wat mij aantrok aan AT Osborne is de ‘once in a lifetime’ projecten in de fysieke leefomgeving, en de leuke en slimme collega’s met wie je aan die projecten werkt. We hebben allemaal een enorme drive om de wereld een stukje mooier te maken, en meerwaarde te bieden aan onze klanten. Als manager denk ik mee over de strategische koers van ons bureau, draag ik de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling van de collega’s in mijn groep en de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast blijf ik zelf als senior consultant opdrachten doen op het gebied van duurzame leefomgeving en mobiliteit. Mijn rol in is telkens de verbindende schakel te zijn tussen overheden onderling (Rijk-regio) en tussen overheden en marktpartijen; en met kennis van de inhoud en de diverse belangen mijn opdrachtgevers strategisch te adviseren en ondersteunen.

Als NW&I-er begrijp ik de transitie-opgaven waar overheden voor staan, ben ik gewend om vanuit verschillende disciplines en belangen naar een vraagstuk te kijken, en vanuit die verschillende invalshoeken de vertaalslag te maken naar realistische oplossingen. En dat verveelt mij nog lang niet!

*

Hoi, ik ben Christiaan de Pous. Ik ben in 2001 begonnen met NW&I en in 2008 afgestuurd bij Science & Innovation Management. Mijn afstudeerrichting was Energie & Materialen, waar veel focus lag op duurzame energie.

Na 9 jaar bij een installatietechnisch adviesbureau ben ik in 2017 bij AT Osborne terecht gekomen. Ik hou me vooral bezig met consultancy vraagstukken en projectmanagement klussen in de gebouwde omgeving (focus op marktgebied gezondheidszorg). De omgeving is weliswaar gezondheidszorg, mijn werk is gericht op het gebouw dat de zorgprocessen moet faciliteren, en dat met oog voor verduurzaming en de energietransitie. Op papier zijn er vaak makkelijker vergezichten te schetsen en doelen te formuleren, maar de weg om er te komen is het lastigste (zowel technisch, procesmatig als ook sociaal) en uitdagendst!

Wat me aanspreekt is de mix van techniek, processen en mensen. Ook de variatie van strategisch denken en adviseren tot heel praktisch op details inzoomen als dat nodig blijkt.

*

Hoi! Ik ben Jan-Willem Potse. Ik ben in 2015 begonnen met NW&I en ben in 2019 doorgestroomd naar de master Innovation Sciences. Mijn interesse lag vooral bij onderwerpen die betrekking hadden op de fysieke leefomgeving, zoals mobiliteit.

Wat me aanspreekt aan AT Osborne is de focus op de sociale en organisatorische uitdagingen achter fysieke projecten en de drive om jezelf te ontwikkelen. Ik heb zelf net ons Young Professional Programma afgerond samen met een groep andere starters uit de hele organisatie. Hierin krijg je trainingen over adviesvaardigheden zoals presenteren en hoe je kan omgaan met onduidelijke vragen vanuit je klant. Ook leer je in dit programma je eigen voorkeursstijlen en valkuilen ontdekken en krijg je praktische tips om door te groeien.

Naast dit programma ben ik hoofdzakelijk gewoon adviseur en houd ik me bezig met de digitalisering van mobiliteitsdata, de landelijke coördinatie van de ontwikkeling van zelfrijdend openbaar vervoer, maar ook de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel.

Ik merk dat ik echt veel heb aan het systeemperspectief dat je in onze studie aanleert. Bij vrijwel alle vraagstukken waar ik nu in mijn werk mee geconfronteerd wordt is er geen simpele oplossing. Het helpt dan als je in beeld kan houden welke factoren allemaal hun invloed uitoefenen en hoe je, eventueel door juist de opgave nog complexer te maken en meer belanghebbenden mee te nemen, ruimte kan vinden om te bewegen en voortgang te boeken.

Wat ik van mijn studie meeneem is het goed kunnen structureren, methodisch werken, inhoudelijk de diepte in kunnen gaan en vervolgens de essentie eruit halen en presenteren. Ook het denken vansystemen en actoren komt regelmatig naar voren.

*