Ouderdag

Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (NW&I), het is een hele mond vol, al helemaal voor ouders die graag met regelmaat trots over de studie van hun kind vertellen. Maar wat houdt de studie NW&I nu eigenlijk in? Voor alle ouders die graag meer willen weten over de studie van hun kind, wordt ook dit  jaar weer de Ouderdag georganiseerd door de FamiCie (Familiedagen commissie).

Houdt deze pagina iIn verband met COVID-19 zal de ouderdag dit jaar geheel online plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom om op vrijdagmiddag 15 januari om 13.00 uur via Zoom deel te nemen aan het programma. Gedurende de middag kunt u als ouder kennismaken met het leven van een NW&I student op de universiteit en wordt duidelijk hoe het voor de studenten is om in deze periode digitaal colleges te volgen.

Zoals het begin van de studie NW&I er voor de studenten anders uitziet, zal de ouderdag er dit jaar ook anders uitzien. Aan de precieze invulling van de dag wordt nog hard gewerkt, maar een aantal zaken is in ieder geval onderdeel van het programma: een gastcollege van een NW&I-docent, verhalen van alumni, een digitale rondleiding over het Utrecht Science Park (de Uithof) en een introductie van de studievereniging NWSV Helix.

Het gehele programma wordt gratis verzorgd. Er geldt geen limiet voor het aantal aan te melden ouders/verzorgers per student. Studenten mogen, wanneer ze dit leuk vinden, samen met hun ouder(s)/verzorger(s) deelnemen. Het programma is speciaal voor ouders/verzorgers samengesteld en het is dus niet noodzakelijk dat studenten de dag samen met hun ouder(s)/verzorger(s) volgen.

Het gehele programma wordt gratis verzorgd. Er geldt geen limiet voor het aantal aan te melden ouders/verzorgers per student. Studenten mogen, wanneer ze dit leuk Om deel te nemen aan de ouderdag vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier dient vóór maandag 11 januari 2021 23:59 uur ingevuld te worden.

Wij hebben er heel veel zin in en hopen iedereen op vrijdag 15 januari 2021 (digitaal) te zien!

Aanmeldformulier