Soulve Innovations

Soulve Innovations ontwikkelt en implementeert een gebruikersvriendelijk digitaal proces platform (MediMapp) om specialistische zorg inzichtelijk te maken voor patiënten. Een groeiend aantal ziekenhuizen en zorginstellingen wil het MediMapp systeem implementeren. Soulve Innovations is dan ook een snelgroeiend, ambitieus bedrijf met een groeiend team van professionals.

Hoe is Soulve ontstaan?

Soulve Innovations zet zich al bijna 10 jaar in voor consumeerbare zorg. Dit betekent dat zorg eenvoudig tot je te nemen is, voor patiënt, zorgverlener én manager. Ruim vijftig medewerkers zetten zich dagelijks in voor innovatieve zorg binnen toonaangevende academische en topklinische zorgorganisaties, op nationaal en internationaal niveau.

Vincent Schot, CEO van Soulve, richtte het bedrijf in 2011 op en leverde in eerste instantie consultancy gericht op de zorg. Eigenlijk draaiden alle consultancytrajecten om het verbeteren van drie fenomenen in de zorg: patiëntervaringen, gegevensuitwisseling en samenwerken. Na drie jaar van verbetertrajecten met grosso modo dezelfde strekking, wist Vincent het zeker: het kon anders. Beter.

Wat doet Soulve?

Hoe? Door een product te ontwikkelen waarin alle opgedane inzichten zouden samenkomen. Een product dat effectief zorgorganisaties, de mensen die er werken en de mensen aan wie zij zorg verleenden, zou ondersteunen. En daarmee de gezondheidszorg fundamenteel beter zou maken. MediMapp heet dat product.

De focus op productontwikkeling hebben we sinds 2015. Nadrukkelijk in samenwerking met andere e-health leveranciers. Soulve creëert verbinding tussen patiënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Met MediMapp heeft Soulve inmiddels al meer dan tweehonderd unieke aandoeningen door middel van zorgpaden begeleid. De duurzame aandeelhouders van Soulve Innovations doen investeringen met het oog op de lange termijn waarbij maatschappelijke impact een belangrijke drijfveer is.

Meer informatie over Soulve en beschikbare vacatures lees je op de website.