Studie Actief Certificaat (SAC)

SAC-logo maar dan beter.jpg

Het SAC is een officieel certificaat dat leden van een studievereniging kunnen ontvangen van de faculteit Geowetenschappen. Het certificaat laat zien dat een student actief betrokken is geweest bij extracurriculaire activiteiten van de Universiteit Utrecht. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het curriculum dat wordt aangeboden door de universiteit. Onder deze activiteiten vallen onder andere het bijwonen van onderwijs en/of carrièregerelateerde activiteiten, commissiewerk of een functie aannemen binnen de universiteit, zoals lid van de faculteitsraad.

Middels een puntensysteem wordt er bijgehouden aan welke activiteiten de studenten deelnemen. Na het behalen van het minimum aantal punten van 26 wordt het SAC uitgereikt bij diegene zijn bachelor- of masterdiploma. Een lid van het bestuur van de desbetreffende studievereniging controleert de deelname aan de activiteiten en wanneer een student afstudeert, wordt er gekeken of hij/zij/hen genoeg punten behaald heeft. De opleiding wordt in het geval van een positief resultaat hiervan op de hoogte gesteld en ondertekent het SAC.

Om het certificaat te behalen moet er een minimaal aantal punten behaald worden in drie onderdelen, namelijk commissies, onderwijsgerelateerde activiteiten en carrièregerelateerde activiteiten. Voor ‘Commissies’ is er een minimum gesteld van zes punten, tien punten bij ‘Onderwijsgerelateerde activiteiten’ en tien punten voor ‘Carrièregerelateerde activiteiten’. Dit brengt het totale minimum op 26 punten.

Ook kunnen er punten worden meegeteld als een student deelneemt aan activiteiten aangeboden door de Career Services binnen de faculteit Geowetenschappen. Echter moet hier met initiatief vanuit de student bewijs geleverd worden van aanwezigheid aan het verantwoordelijke bestuurslid.

Als je meer wilt weten over het SAC of vragen hebt over de puntentelling kun je altijd terecht bij Tom van Munster via educatief@nwsvhelix.nl . De punten die je hebt gehaald zijn voor leden te vinden achter de inlog. Deze punten worden hier door het jaar heen bijgehouden door het bestuur. Hieronder een overzicht met de activiteiten en commissies waar punten mee behaald kunnen worden.

1| Commissies

Commissies en radenAantal punten per jaar
AkCie1
AlmanakCie (Lustrum)4
BaCo1
BOEF1
ChariCie1
ConsultanCie2
CreaCie1
DiesCie2
Faculteitsbestuur4
Faculteitsraad3
FamiCie1
Helix bestuur8
IntelligenCie2
Introductie Commissie4
KasCo2
LustrumCie 4
MasterCie1
OpleidingsCommissie2
PodiumCie1
RedactCie2
Raad van Advies2
SjaerCie1
SSU bestuur6
Sun&Cie1
SymposiumCie2
WeekenCie1
WinXie2
OutdoorCie1

*Dit zijn zowel commissies van de studievereniging, als commissies en raden buiten de vereniging, maar binnen de faculteit.

2 | Studiegerelateerde activiteiten:

ActiviteitAantal punten per keer
Symposium/excursie3 (halve dag = 2)
Innovation Career day2
Consultancydag2
OEP’s1
Studentmentoraat1
News Café1
Deelnemen aan de SSU4
Masterdag/Minorenmiddag1

3 | Carrièregerelateerde activiteiten:

ActiviteitAantal punten per keer
Bedrijfsexcursie/carrièredag3 (halve dag = 2)
Lezingen/workshops1
Innovatiecafé1
Newscafé1
Utrecht Energy Day1