Sustainable Water Resource Management

Wat is het vak?
Het vak geeft een introductie in het beschouwen van water in de context van duurzaamheid. Voornamelijk wordt er een introductie gegeven over het beschouwen van water in de context van kwantiteit en kwaliteit van water. Water is niet overal voldoende beschikbaar en de kwaliteit is ook niet overal hoog genoeg. Wat is de invloed van beleid op dit alles?


Waarom gekozen?
De voornaamste reden voor het kiezen van dit vak was praktisch: het was het enige vak met beperkte ingangseisen dat paste in mijn rooster. Het vak is een introductie voor de master Water Science and Management en is dus bedoeld om iedereen van die master up to speed te krijgen zodat iedereen met dezelfde kennis kan beginnen aan de master.


Wat heb ik geleerd?
Een van de belangrijkste thema’s binnen het vak is trade-offs. Als er water gebruikt wordt voor agricultuur, is er minder beschikbaar voor natuur of als drinkwater. Als er meer water gebruikt moet worden voor drinkwater, is er minder voor agricultuur. Het privatiseren van watervoorzieningen kan positieve gevolgen hebben voor een deel van de bevolking terwijl andere delen achtergesteld worden. Dat is voor mij de belangrijkste les geweest van het vak.


Is het vak bevallen?
Op het gebied van studiepunten verkrijgen, ja! Op het gebied van iets leren, nee. De les hierboven, die vrij obvious is, is echt het belangrijkste. Het vak bleef heel oppervlakkig. De kennis voor het theorie tentamen wat we op moesten doen was allemaal niet zo spannend en zeker geen hogere wiskunde. De vaardigheden die we moesten beheersen om het modeleer tentamen uit te kunnen voeren was echt bijzonder laag. Al met al ligt de lat heel laag in dit vak en zal je er niet veel leren is mijn ervaring.

Victor Gaal