Senior adviseur Innovatie bij Rijkswaterstaat

Innovatie en duurzaamheid bij Rijkswaterstaat

Hallo, mijn naam is Marjolein van der Klauw en in 2009 ben ik afgestudeerd bij Science & Innovation Management. In 2016 ben ik in dienst gekomen bij Rijkswaterstaat als adviseur duurzaam inkopen, en sinds 2022 werk ik bij de afdeling Innovatie & Markt als adviseur innovatie, waar ik me met name focus op innovatietrajecten op het gebied van klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. 

Het leuke aan mijn huidige functie is dat ik me zowel bezig houdt met concrete innovatietrajecten, als met het verbeteren van innovatieprocessen en innovatiebeleid binnen de organisatie. 

Op dit moment werk ik samen met collega’s aan de uitwerking van de strategie voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur voor onze baggerprojecten (kustlijnzorg en vaargeulonderhoud), waarbij we met name stimuleren dat de schepen die dit werk uitvoeren schonere motoren en brandstoffen inzetten voor onze werkzaamheden. 

Daarnaast werk ik met o.a. technisch specialisten, informatiemanagers en asset managers aan het aanpassen van onze technische kaders en werkwijzen om toepassing van hergebruikte materialen te stimuleren en faciliteren. Denk daarbij aan hergebruik van verkeersportalen, stalen damwanden en geleiderails. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar om dat echt goed te organiseren, moet er best veel gebeuren in de organisatie. 

Naast deze concrete projecten, werk ik samen met andere innovatiecollega’s binnen Rijkswaterstaat aan het verbeteren van de sturing op innovatie, met als doel om kansrijke innovaties sneller tot uitvoering te brengen en te verankeren in de werkwijzen van de organisatie. We gebruiken hiervoor de termen ‘innoveren – uniformeren – produceren’. Zo kom ik ook nog een beetje in aanraking met heel andere thema’s zoals digitale innovaties op het gebied van Smart Mobility, de kansen van AI, slimmere sluizen en Digital Twins. 

Het leukste aan werken bij Rijkswaterstaat vind ik dat ik hier het gevoel heb dat ik verduurzaming van de infrasector echt kan versnellen. Marktpartijen kunnen alles ontwerpen en bouwen wat wij als overheid zouden willen, alleen moeten we het wel eerst gericht vragen en mogelijk maken. Dat is wat ik de afgelopen 7 jaar aan het verbeteren ben en waar nog voldoende werk in is voor de komende jaren. Het samenwerken met alle benodigde afdelingen intern en partners extern – zoals marktpartijen en mede-opdrachtgevers – is wat het werk soms complex en traag, maar vooral ook boeiend, leuk en nuttig maakt. 

En mocht je je afvragen of je ook afdelingshoofd van een innovatieafdeling kan worden met NW&I of SIM? Jazeker, mijn eigen afdelingshoofd is 6 jaar eerder dan ik afgestudeerd bij NW&I.

Marjolein van der Klauw